شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
١٣/٠٥/١٣٩٤ ساعت: ٠٩:٣٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
گواهی مدیریت کیفیت
ارز
سكه
(٢,٠٠٠) ٨٧٤,٠٠٠ يك بهار آزادي
(١,٠٠٠) ٤٧٦,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(٣,٥٠٠) ٨٧٥,٠٠٠ طرح جديد
(١,٠٠٠) ٢٦٨,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
(١٣) ١,٠٨٣ هر اونس طلا
٠ ١٤ هر اونس نقره
(٢٩) ١,٨٩١ روي
(٥٤) ١,٦٤٦ آلومينيوم
(٤٤) ٥,١٧٦ مس
(٣٦٠) ١٦,٠٠٠ قلع
(٧) ١,٦٨١ سرب
(١٥٠) ١٠,٧٧٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  (٩٠.٧) ارزش: ٦٦,٥٣٦
تغييرات قيمت شركت
٩.٦٦ ٢٠ ٢٢٧ سيمان شرق(تقدم)
٨.٦٣ ١٥٤ ١,٩٣٩ مسكن زاينده رود
٥.٥٤ ٦٠ ١,١٤٣ بانك مهر اقتصاد
٥.٢٦ ١,٥٧٠ ٣١,٤٣٨ تهران شيمي
٥.٢٥ ٣٩٥ ٧,٩١٤ مهرام
٥.٢٣ ١٧٧ ٣,٥٥٩ قند شيرين
٥.٢٣ ١٢٩ ٢,٥٩٤ معادن بافق
٥.٢٣ ١٠١ ٢,٠٣١ قند اصفهان
٥.٢٣ ١٠٠ ٢,٠١٣ بانك خاورميانه
٥.٢١ ٧٩ ١,٥٩٦ سيمان شمال
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما