شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠١/١٠/١٣٩٣ ساعت: ١٣:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
گواهی مدیریت کیفیت
ارز
٠ ٢,٢٦٢ يكصد ين ژاپن
٠ ٧٢٠ ريال عربستان
٠ ٢,٧٠٤ دلار آمريكا
٣ ٤,٢٢٩ پوند
٣ ٣,٣١٠ يورو
٠ ٧٣٦ درهم امارات
١ ٢,٣٣١ دلار كانادا
سكه
(٧,٠٠٠) ٩٩١,٥٠٠ يك بهار آزادي
(١,٥٠٠) ٤٩٨,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(٥,٥٠٠) ٩٩٣,٥٠٠ طرح جديد
٠ ٢٧٠,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
٢ ١,١٩٧ هر اونس طلا
٠ ١٦ هر اونس نقره
٠ ٢,١٥٨ روي
٠ ١,٩٦٥ آلومينيوم
٠ ٦,٤٤٥ مس
٠ ١٩,٤٠٠ قلع
٠ ١,٨٧٠ سرب
٠ ١٥,٣٥٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٥٥٦.٩ ارزش: ٧٠,٠٩٤.٤
تغييرات قيمت شركت
٣٦.٤٢ ٥٣١ ١,٩٨٩ اختیار شركت ارتباطات سيار 310
١٦.٥٣ ٣١٣ ٢,٢٠٧ سرمایه گذاری مسکن تهران
١٢.٥٩ ١٠٠ ٨٩٤ پتروشیمی کازرون
١١.١١ ٢٣٩ ٢,٣٩٠ صنعتي‌سديد
٨.٢٥ ٣٦٠ ٤,٧٢١ داروسازی سبحان(تقدم)
٨.١٣ ٣٨٥ ٥,١٢٠ الياف مصنوعي
٨.٠١ ١٩٣ ٢,٦٠٢ سرمايه گذاري البرز(تقدم)
٧.٩٧ ٦١ ٨٢٦ سرمايه گذاري توكا(تقدم)
٧.٩٥ ٢,٨٦٥ ٣٨,٨٩٢ گلوكزان(تقدم)
٧.٩١ ٨١ ١,١٠٥ بيمه پارسيان(تقدم)
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما