شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٣٠/٠٧/١٣٩٣ ساعت: ١٣:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
گواهی مدیریت کیفیت
ارز
(٧) ٢,٤٩٧ يكصد ين ژاپن
٠ ٧١١ ريال عربستان
٠ ٢,٦٦٩ دلار آمريكا
(١٣) ٤,٣٠٤ پوند
(٢٢) ٣,٣٩٧ يورو
١ ٧٢٧ درهم امارات
١٢ ٢,٣٧٩ دلار كانادا
سكه
١,٥٠٠ ٩٣٨,٥٠٠ يك بهار آزادي
(٢,٠٠٠) ٤٧١,٠٠٠ نيم بهار آزادي
١,٠٠٠ ٩٣٨,٥٠٠ طرح جديد
(٨,٥٠٠) ٢٦٠,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
٠ ١,٢٤٨ هر اونس طلا
٠ ١٧ هر اونس نقره
(٣٤) ٢,١٨٨ روي
٥ ٢,٠٩٥ آلومينيوم
٤٥ ٦,٦٦٠ مس
١٠٠ ١٩,٥٠٠ قلع
(١٣) ١,٩٩٩ سرب
(٩٠) ١٥,٢٢٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٢٣.٧ ارزش: ٧٤,١٣٢.٨
تغييرات قيمت شركت
٨٠.٨١ ٣,٠٥٣ ٦,٨٣١ کشتیرانی دریا بندر
٢٥.٦٣ ١٤٢ ٦٩٦ تولیدی پلاستیران
١٢.٣٣ ٥٤٧ ٤,٩٨٣ داروسازي امين
١٢.٢١ ٣٢٦ ٢,٩٩٦ فلات ایرانیان
٧.٩٦ ١٣٦ ١,٨٤٥ بانک قوامین
٦.٦٩ ٨٠٨ ١٢,٨٧٩ سایر بورس انرژی
٥.٩٧ ٦٢ ١,١٠٠ بیمه رازی
٥.٠٦ ١٠٠ ٢,٠٧٦ بيمه ما
٥.٠٢ ٢١٠ ٤,٣٩٤ همکاران سیستم
٥.٠٢ ٣٥٤ ٧,٤١٢ توسعه و عمران کرمان
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما