شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٢٥/٠٧/١٣٩٦ ساعت: ١٢:٣٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
ارز
(٣) ٣,٠٥٣ يكصد ين ژاپن
١ ٩١٣ ريال عربستان
٤ ٣,٤٢٤ دلار آمريكا
(٩) ٤,٥٣٨ پوند
(٦) ٤,٠٣٣ يورو
١ ٩٣٢ درهم امارات
(٨) ٢,٧٣٢ دلار كانادا
سكه
٥,٠٠٠ ١,٢٧٧,٠٠٠ يك بهار آزادي
(١,٠٠٠) ٦٦٢,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٤٠٠ ١,٣١٤,٠٠٠ طرح جديد
(٤,٠٠٠) ٣٧٩,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
(١٠) ١,٢٩٢ هر اونس طلا
٠ ١٧ هر اونس نقره
(٤) ٣,٣٢١ روي
٤ ٢,١٤٤ آلومينيوم
٢٠٥ ٧,٠٦٣ مس
(١٠٠) ٢٠,٨٢٥ قلع
٢٤ ٢,٥٦٦ سرب
١٨٥ ١١,٧٩٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٨١.٢ ارزش: ٨٥,٦٧١.٩
تغييرات قيمت شركت
٩٦.٦ ١,٠٢٣ ٢,٠٨٢ لیزینگ رازی
٢٥ ٥٠ ٢٥٠ اختيارخ فولاد-1900-24/08/1396
١٦.٦٧ ٥٠ ٣٥٠ اختيارخ فولاد-1800-24/08/1396
١٠.٧٢ ٨٧٣ ٩,٠١٧ خودكفايي آزادگان
١٠.٣٢ ٢٣٥ ٢,٥١٢ آبادگران ایران -کیش(تقدم)
١٠.٢٤ ٤٦٣ ٤,٩٨٥ اعتماد گستر
١٠.١٤ ٣٨٥ ٤,١٨٠ احیا صنایع خراسان
١٠.٠٧ ٢٩٦ ٣,٢٣٦ نظام مهندسی
١٠.٠٥ ٥٤٧ ٥,٩٩١ شوکو پارس
١٠.٠٣ ٢١٨ ٢,٣٩١ کشتیرانی آریا
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما