شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٢١/١١/١٣٩٤ ساعت: ١٤:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
گواهی مدیریت کیفیت
ارز
سكه
فلزات رنگين
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  (٧٠١.٢) ارزش: ٧٧,٤٩٧.٩
تغييرات قيمت شركت
٣١.٨١ ٦٩٤ ٢,٨٧٦ لاستيك سهند
١٦.٦٩ ٦٦٢ ٤,٦٢٨ کارخانجات صنعتی آزمایش
١٥.٨٩ ١٣٩ ١,٠١٤ صنایع بسته بندی ایران
١٢.٨ ٢٨٠ ٢,٤٦٨ گسترش صنایع پیام
١٠.٠١ ٨٤ ٩٢٣ توسعه صنایع بهشهر(تقدم)
٩.٨٥ ٥٤ ٦٠٢ مس شهيد باهنر(تقدم)
٦.١٥ ٤ ٦٩ کارکنان بانک(تقدم)
٥.٧٨ ٥٦ ١,٠٢٥ پتروشیمی زنجان
٥.٢٦ ١١٢ ٢,٢٤١ پمپ ايران
٥.٢٦ ٩٠ ١,٨٠١ شهد ايران
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما