شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٣١/٠١/١٣٩٣ ساعت: ١٠:٠٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
گواهی مدیریت کیفیت
ارز
(١٠) ٢,٤٩٠ يكصد ين ژاپن
(١) ٦٧٩ ريال عربستان
٠ ٢,٥٥٠ دلار آمريكا
(١٠) ٤,٢٨٢ پوند
(٦) ٣,٥٢٣ يورو
٠ ٦٩٤ درهم امارات
(٣) ٢,٣١٤ دلار كانادا
سكه
٣,٢٠٠ ٩٧٨,٠٠٠ يك بهار آزادي
٠ ٥٣٢,٠٠٠ نيم بهار آزادي
١,٠٠٠ ٩٧٩,٠٠٠ طرح جديد
٢,٠٠٠ ٣١٣,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
٠ ١,٢٨٩ هر اونس طلا
٠ ١٩ هر اونس نقره
٠ ٢,٠٥٧ روي
٠ ١,٨٨٥ آلومينيوم
٠ ٦,٦٣١ مس
٠ ٢٣,٣٢٠ قلع
٠ ٢,١٢١ سرب
٠ ١٧,٩٨٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٢٨٤.٧ ارزش: ٧٣,٩٢٢.٥
تغييرات قيمت شركت
٨ ٣٠٣ ٤,٠٩٢ پاكسان(تقدم)
٧.٩٩ ٨٨ ١,١٨٩ چرخشگر(تقدم)
٧.٩٧ ٩٢ ١,٢٤٦ ايران خودرو(تقدم)
٥.٩٨ ٥٩ ١,٠٤٥ كابل قندي(تقدم)
٥.٠٢ ١,١٩٦ ٢٥,٠٠٤ پتروشیمی زاگرس
٥.٠٢ ٣٧١ ٧,٧٦١ توکاریل
٥ ٢٨٩ ٦,٠٦٤ توسعه خوارزمی
٥ ٣٣٠ ٦,٩٢٨ قند شیروان,قوچان و بجنورد
٥ ١٢٥ ٢,٦٢٥ تدبیرگران فارس و خوزستان
٥ ٦٦٤ ١٣,٩٤٨ كوير تاير
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما