شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
١٦/٠٩/١٣٩٥ ساعت: ١٤:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
ارز
(٥) ٢,٨٢٣ يكصد ين ژاپن
(١) ٣,٢١١ دلار آمريكا
١٧ ٤,٠٩٣ پوند
٦٨ ٣,٤٥٥ يورو
٠ ٨٧٤ درهم امارات
١١ ٢,٤١٩ دلار كانادا
سكه
٠ ١,١٢٠,٠٠٠ يك بهار آزادي
(٣,٠٠٠) ٥٩٦,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(١٠,٢٤٨,٩٠٠) ١,١٣٨,١٠٠ طرح جديد
(٤,٠٠٠) ٣١٠,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
(٤) ١,١٧٢ هر اونس طلا
٠ ١٦ هر اونس نقره
٤٢ ٢,٧٠٥ روي
٠ ١,٥٦٥ آلومينيوم
١١٥ ٥,٨٥١ مس
١٤٥ ٢١,٥٠٠ قلع
(١,٩٨٩) ٢٨٥ سرب
٥٥٥ ١١,٦٨٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٧٤٩.٣ ارزش: ٨٠,٨٣٠.٥
تغييرات قيمت شركت
٦٠.٧١ ٧٩٩ ٢,١١٥ قند قزوين(تقدم)
١٤.٧ ٢٨٤ ٢,٢١٦ گسترش صنايع انرژي آذرآب
١٠.١٨ ١١٣ ١,٢٢٣ لوله و تجهیزات سدید
٩.٩٨ ٩٦ ١,٠٥٨ عمران فارس(تقدم)
٩.٩٣ ١٢١ ١,٣٣٩ كاشي ساوه(تقدم)
٨.٥٥ ٢٦٧ ٣,٣٩٠ پتروشيمي‌ اصفهان
٧.٠٨ ٤٨٥ ٧,٣٤٠ باما
٥.٩٤ ١٨٦ ٣,٣١٦ احیاء سپاهان
٥.٣ ١٦ ٣١٨ فارسيت درود
٥.٢٥ ٣٩٨ ٧,٩٧٣ پامچال
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما