شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠٦/٠٧/١٣٩٥ ساعت: ١٤:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
ارز
٧ ٣,١٢٠ يكصد ين ژاپن
(١) ٨٣٧ ريال عربستان
(١) ٣,١٤٢ دلار آمريكا
(١) ٤,٠٧٨ پوند
٥ ٣,٥٣٣ يورو
٠ ٨٥٥ درهم امارات
(٣) ٢,٣٨٤ دلار كانادا
سكه
٠ ١,١١٨,٠٠٠ يك بهار آزادي
٠ ٥٦٨,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(٥٠٠) ١,١١٨,٧٠٠ طرح جديد
٠ ٢٩٦,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
١ ١,٣٣٤ هر اونس طلا
٠ ١٩ هر اونس نقره
(٢٣) ٢,٢٤٨ روي
٠ ١,٥٦٥ آلومينيوم
(٢١) ٤,٧٩٤ مس
٧٥ ١٩,٨٠٠ قلع
(٥) ١,٩٠٧ سرب
(١٧٥) ١٠,٤٥٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٥٣.٣ ارزش: ٧٧,١٤٣.١
تغييرات قيمت شركت
٤٤.٥٦ ٣٩٧ ١,٢٨٨ قند بیستون
٣٦.٥٦ ٣٧٠ ١,٣٨٢ غذایی و قند تربت جام
٩.٩٧ ٢٨٧ ٣,١٦٦ كابل البرز(تقدم)
٩.١٩ ٣٠٠ ٣,٥٦٥ نیروگاهی ایران
٨.١٣ ٢٦٨ ٣,٥٦٥ پگاه اصفهان(تقدم)
٥.٩٥ ٩٤ ١,٦٧٥ پتروشیمی زنجان
٥.٨٩ ١٠٠ ١,٧٩٨ تجهیز نیروی زنگان
٥.٥٧ ٨٩ ١,٦٨٨ لوله و تجهیزات سدید
٥.٣١ ١١ ٢١٨ فولاد كاويان
٥.٢٦ ٢٧٩ ٥,٥٨٠ داروئي داروپخش
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما