شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠٩/٠٩/١٣٩٤ ساعت: ١٣:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
گواهی مدیریت کیفیت
ارز
سكه
٢,٠٠٠ ٩٠٨,٠٠٠ يك بهار آزادي
١,٠٠٠ ٤٥٩,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٢,٥٠٠ ٩٠٨,٥٠٠ طرح جديد
٠ ٢٥٢,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
(٢) ١,٠٥٥ هر اونس طلا
٠ ١٤ هر اونس نقره
٠ ١,٥٤١ روي
٠ ١,٦١٠ آلومينيوم
٠ ٤,٦٣٦ مس
٠ ١٥,٠١٥ قلع
٠ ١,٦١٣ سرب
٠ ٨,٧٦٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٨.٦ ارزش: ٦٢,٦٤٧.٧
تغييرات قيمت شركت
٥٢٥.٦ ٥,٢٥٦ ٦,٢٥٦ ذرت تحويل 9412 انبارسيد عباس
٩.٧٨ ٥٠ ٥٦١ آلومتک
٧.١١ ٨٤ ١,٢٦٦ پارس آريان
٧.٠٥ ٨٥١ ١٢,٩١٤ خودكفايي آزادگان
٦.٤٣ ١٥٢ ٢,٥١٦ احیاء سپاهان
٦.٢٦ ٥٣ ٩٠٠ پتروشیمی گلستان
٥.٢٦ ٢,٢١٤ ٤٤,٣٢٨ تهران شيمي
٥.٢٦ ٣٤٦ ٦,٩٢٩ شيمي - سينا
٥.٢٥ ٣٥٦ ٧,١٣٦ سيمان خاش
٥.٢٢ ٩٥ ١,٩١٦ قند قزوين
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما