شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠٤/٠٤/١٣٩٦ ساعت: ١٤:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
ارز
٠ ٢,٩١٩ يكصد ين ژاپن
٠ ٨٦٦ ريال عربستان
٠ ٣,٢٤٩ دلار آمريكا
٠ ٤,١٣١ پوند
٠ ٣,٦٣٥ يورو
٠ ٨٨٤ درهم امارات
٠ ٢,٤٤٩ دلار كانادا
سكه
١,٠٠٠ ١,١٧٧,٠٠٠ يك بهار آزادي
٥٠٠ ٦٤٣,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(٨٠٠) ١,٢١٠,٩٠٠ طرح جديد
(٥٠٠) ٣٧٦,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
٠ ١,٢٥٦ هر اونس طلا
٠ ١٦ هر اونس نقره
٠ ٢,٧٢٥ روي
٠ ١,٨٦٨ آلومينيوم
٠ ٥,٧٧٤ مس
٠ ١٩,٤٩٥ قلع
٠ ٢,١٨٦ سرب
٠ ٩,١٧٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ١٢.٨ ارزش: ٧٨,٦٦٥.٥
تغييرات قيمت شركت
١٤٤.٤٤ ٩١ ١٥٤ اختيار ف. مخابرات ايران9612
٣٠.٢٣ ٦٥٠ ٢,٨٠٠ فولاد افزا سپاهان(تقدم)
١٤ ١,٨١٦ ١٤,٧٨٧ معدني دماوند
١٠.٠٤ ٣٢٩ ٣,٦٠٥ ارس صبا
١٠.٠١ ١٣٤ ١,٤٧٣ ساختمانی نام آوران
١٠ ٤١٢ ٤,٥٣٢ سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
١٠ ٩٦٧ ١٠,٦٣٨ فروشگاه رفاه
١٠ ٢٠٧ ٢,٢٧٨ آبادگران ایران -کیش
٩.٩٩ ١٤٣ ١,٥٧٤ معيار صنعت پارس
٩.٩٩ ٣٦٢ ٣,٩٨٧ لوازم خانگی پارس
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما