شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٢٢/٠٩/١٣٩٦ ساعت: ١٤:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
ارز
٩ ٣,١٤٠ يكصد ين ژاپن
٢ ٩٤٩ ريال عربستان
٥ ٣,٥٥٨ دلار آمريكا
١ ٤,٧٤١ پوند
١ ٤,١٨٣ يورو
٢ ٩٦٩ درهم امارات
٢ ٢,٧٦٧ دلار كانادا
سكه
٢,٠٠٠ ١,٣٦٩,٠٠٠ يك بهار آزادي
(١,٠٠٠) ٦٩٩,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(٢,٣٠٠) ١,٤١٠,٤٠٠ طرح جديد
١,٠٠٠ ٤٠١,٧٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
٠ ١,٢٤٤ هر اونس طلا
٠ ١٥ هر اونس نقره
٦١ ٣,١٦٧ روي
١٣ ٢,٠٠٤ آلومينيوم
٦٧ ٦,٦١٤ مس
(٢٥) ١٩,٤٥٠ قلع
٢٣ ٢,٥١٨ سرب
٢١٠ ١١,٠٧٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٦٥٤.٨ ارزش: ٩٣,٢٨٣.٧
تغييرات قيمت شركت
١٣٨.٧١ ٨٦ ١٤٨ اختيارخ شبندر-7500-04/11/1396
١٠٠ ١,٣٠٠ ٢,٦٠٠ خاک نسوز آباده
٧٦.٨٤ ٧٣ ١٦٨ اختيارخ كگل-3000-18/11/1396
٢٨.٥٣ ٩٧٠ ٤,٣٧٠ کارتن مشهد
١٣.١٢ ٢١٨ ١,٨٨٠ معيار صنعت پارس
١٠ ٤ ٤٤ صنعت و معدن(تقدم)
١٠ ٨٩٠ ٩,٧٩٠ ذرت دانه 9612 انبار اميري(ن)
١٠ ٩١٩ ١٠,١٠٩ ذرت دانه9611انباربهرامي
٩.٩٩ ٥٤٣ ٥,٩٧٧ لیزینگ رازی
٩.٩٨ ٩٧ ١,٠٦٩ آريا دانا
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما