شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠١/٠٥/١٣٩٣ ساعت: ١٠:٠٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
گواهی مدیریت کیفیت
ارز
٥ ٢,٥٧٩ يكصد ين ژاپن
١ ٦٩٧ ريال عربستان
٥ ٢,٦١٦ دلار آمريكا
٦ ٤,٤٦٦ پوند
(٩) ٣,٥٢٣ يورو
١ ٧١٢ درهم امارات
٧ ٢,٤٣٨ دلار كانادا
سكه
(٢,٠٠٠) ٩٤٨,٠٠٠ يك بهار آزادي
(٢,٠٠٠) ٤٧٧,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(٤,٥٠٠) ٩٥٠,٥٠٠ طرح جديد
٣,٠٠٠ ٢٧٤,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
٦٤ ٢,٣٧٠ روي
(٣٠) ١,٩٥٠ آلومينيوم
٧١ ٧,٠٦٠ مس
(٥٠) ٢٢,١٠٥ قلع
٣٢ ٢,٢٠٦ سرب
٢٠٠ ١٨,٩٢٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٢٢٨.٨ ارزش: ٧٤,٧٥٤.٩
تغييرات قيمت شركت
٨.٠٦ ٧٣ ٩٧٩ الكتريك خودرو(تقدم)
٥.٨ ٤٦٤ ٨,٤٦٦ البرز دارو(تقدم)
٥.٠٨ ٤٨ ٩٩٣ گسترش تجارت ایرانیان
٥ ٣٥٨ ٧,٥١١ روان فن آور
٥ ٥٦٧ ١١,٩٠٩ ایرانول
٤.٩٩ ٨٠ ١,٦٨٤ بانك گردشگري
٤.٩٢ ٥١٣ ١٠,٩٤٠ سپهر اندیشه نوین ETF
٤.١٦ ٢٨٢ ٧,٠٥٥ افست
٤.١٦ ٦٠٧ ١٥,١٨٨ سيمان اردبيل
٤.١٦ ٤٠٤ ١٠,١١٢ املاح ايران
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما