شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٢٨/١٠/١٣٩٥ ساعت: ١٤:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
ارز
٨ ٢,٨٣٥ يكصد ين ژاپن
٠ ٨٦٣ ريال عربستان
١ ٣,٢٣٧ دلار آمريكا
(٤٨) ٣,٨٩٤ پوند
(١٠) ٣,٤٣٤ يورو
٠ ٨٨١ درهم امارات
(٤) ٢,٤٦٣ دلار كانادا
سكه
(٦,٠٠٠) ١,١٥٥,٠٠٠ يك بهار آزادي
(٤,٥٠٠) ٦٠٣,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٧,٥٠٠ ١,١٨٣,٧٠٠ طرح جديد
(٥,٠٠٠) ٣٢٠,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
١٠ ١,٢٠٧ هر اونس طلا
٠ ١٦ هر اونس نقره
٤٥ ٢,٧٦٥ روي
(٣٥) ١,٥٦٠ آلومينيوم
٦٠ ٥,٨٥٧ مس
(٥٠) ٢١,١٢٥ قلع
٩٤ ٢,٣١٥ سرب
١٢٠ ١٠,٢٣٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ١٩٦.٢ ارزش: ٧٩,٢٨٠.٤
تغييرات قيمت شركت
١٣.٦٤ ٣ ٢٥ اختيارخ فولاد-1500
١٣.١٩ ١١٥ ٩٨٧ شیشه قزوین
١١.٤٤ ٨١ ٧٨٩ پتروشیمی گلستان
١١.٢١ ٣,٠٢٣ ٣٠,٠٠٠ هنکل پال وش
١٠.٩ ٣٢٣ ٣,٢٨٦ مس سرچشمه
٩.٩٩ ٤٨٧ ٥,٣٦٤ فيبر ايران(تقدم)
٩.٨٦ ٢٩ ٣٢٣ سرمايه گذاري غدير(تقدم)
٩.١٩ ٢٤٤ ٢,٩٠٠ گسترش صنايع انرژي آذرآب
٨.٧٩ ١٤٤ ١,٧٨٢ کیسون
٨.٠٩ ٣٣ ٤٤١ سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما