شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠٤/٠٢/١٣٩٦ ساعت: ١١:٣٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
ارز
(٢٧) ٢,٩٤٦ يكصد ين ژاپن
٠ ٨٦٥ ريال عربستان
٠ ٣,٢٤٣ دلار آمريكا
(٦) ٤,١٥١ پوند
٣٧ ٣,٥١٦ يورو
٠ ٨٨٣ درهم امارات
٢ ٢,٤٠٥ دلار كانادا
سكه
٠ ١,١٨٨,٠٠٠ يك بهار آزادي
(٥٠٠) ٦٩٢,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٢,٠٠٠ ١,٢٢٥,٠٠٠ طرح جديد
٠ ٣٨٢,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
(٩) ١,٢٧٥ هر اونس طلا
٠ ١٧ هر اونس نقره
٠ ٢,٥٨٢ روي
٠ ١,٩٣٢ آلومينيوم
٠ ٥,٦٠١ مس
٠ ١٩,٩٠٠ قلع
٠ ٢,١٤٢ سرب
٠ ٩,٣٩٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٩.٧ ارزش: ٧٩,٤٠٠.٣
تغييرات قيمت شركت
١٠.٣٦ ٤٤٦ ٤,٧٤٩ شوکو پارس
١٠.١٢ ٤٧٣ ٥,١٤٦ گسترش صنايع انرژي آذرآب
١٠ ١٢١ ١,٣٣١ تولیدی پلاستیک شاهین
١٠ ١٥٤ ١,٦٩٤ امور رفاهي كارگزاران پارس
١٠ ١٢٠ ١,٣٢٠ کاشی صدف
١٠ ٢٠٠ ٢,٢٠٠ کیوان
١٠ ٣,١٥٠ ٣٤,٦٥٨ هنکل پال وش
٩.٩٩ ٧٢٦ ٧,٩٩٣ فروشگاه رفاه
٩.٩٧ ١٨٧ ٢,٠٦٢ آبادگران ایران -کیش
٩.٩٦ ٢٠٦ ٢,٢٧٥ سولیران
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما