شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠٦/٠٦/١٣٩٥ ساعت: ١٤:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
گواهی مدیریت کیفیت
ارز
(٣٩) ٣,٠٦٣ يكصد ين ژاپن
٢ ٨٣٢ ريال عربستان
٢٨,٠٨٨ ٣١,٢٠٠ دلار آمريكا
(٦) ٤,٠٩٨ پوند
(٢٥) ٣,٤٩٢ يورو
٢ ٨٤٩ درهم امارات
(١٠) ٢,٣٩٨ دلار كانادا
سكه
(٥,٠٠٠) ١,١٠٩,٠٠٠ يك بهار آزادي
٣,٠٠٠ ٥٦٣,٠٠٠ نيم بهار آزادي
(٥,٠٠٠) ١,١٠٩,٠٠٠ طرح جديد
٠ ٢٩٠,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
(١٦) ١,٣٢٠ هر اونس طلا
٠ ١٨ هر اونس نقره
١٩ ٢,٣٢٥ روي
(٦٨) ١,٥٨٥ آلومينيوم
(٩٧) ٤,٦٢٢ مس
٣٤٥ ١٨,٩٢٠ قلع
٢٨ ١,٨٧٨ سرب
(٤٦٠) ٩,٧٧٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  (٣٢٤) ارزش: ٧٧,٧٥٧.٥
تغييرات قيمت شركت
٦.٤٦ ٨٧٥ ١٤,٤٢٠ دكترعبيدي(تقدم)
٦.١ ٤٩ ٨٥٢ سیمان غرب آسیا
٥.٢٤ ٣٦٩ ٧,٤٠٥ پارس سوييچ
٥.٢٤ ١,٠٢٧ ٢٠,٦٢٢ دارو رازك
٥.٢٢ ٢٠١ ٤,٠٥٣ فولاد خراسان
٥.٢ ١٢٨ ٢,٥٩١ كابل البرز
٥.١٩ ٥٥٥ ١١,٢٤٦ سيمان قاين
٥.١٥ ١٣٧ ٢,٧٩٧ پتروشيمي آبادان
٥.١٤ ١٥٥ ٣,١٧١ ايران تاير
٥.١٣ ١٤٢ ٢,٩٠٩ دوده صنعتي پارس
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما