شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٣٠/٠٥/١٣٩٦ ساعت: ١٠:٥٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
ارز
٠ ٣,٠١٨ يكصد ين ژاپن
١ ٨٧٩ ريال عربستان
(٢٩,٦٥٦) ٣,٢٩٨ دلار آمريكا
٤ ٤,٢٤٦ پوند
٠ ٣,٨٧٦ يورو
٠ ٨٩٧ درهم امارات
١ ٢,٦١٩ دلار كانادا
سكه
٩,٢٢٨ ١,١٨٨,٢٢٨ يك بهار آزادي
٣,٧١٣ ٦٣٠,٧١٣ نيم بهار آزادي
٦,٤٧١ ١,٢١٥,٢٧١ طرح جديد
٤,١٠٤ ٣٦٩,١٠٤ ربع سكه
فلزات رنگين
١ ١,٢٨٥ هر اونس طلا
٠ ١٦ هر اونس نقره
٠ ٣,١١٧ روي
٣١٩ ٢,١٠٤ آلومينيوم
٠ ٦,٤٥٣ مس
٠ ٢٠,٣٧٥ قلع
٠ ٢,٣٨٩ سرب
٠ ١٠,٧٣٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  ٣٩.٦ ارزش: ٨٢,٠٥٥.٨
تغييرات قيمت شركت
٥٤.١١ ٣,١٥٨ ٨,٩٩٤ کابلسازی ایران
٣٩.٣٩ ١٦٧ ٥٩١ اختيارخ فولاد-1400-24/08/1396
٢٢.٤٥ ١٣٤ ٧٣١ اختيارخ فولاد-1200-24/08/1396
٢١.٤٣ ٣٤٧ ١,٩٦٦ بیمه رازی
١٩.٤٤ ٧٠ ٤٣٠ اختيارخ فولاد-1500-24/08/1396
١١.٤٢ ٣٧ ٣٦١ اختيارخ فولاد-1600-24/08/1396
١٠.١٧ ٣١٨ ٣,٤٤٥ احیا صنایع خراسان
١٠.٠٨ ٥٠٧ ٥,٥٣٩ رهشاد سپاهان
١٠ ١,١٧٨ ١٢,٩٦٠ فروشگاه رفاه
١٠ ١,١٥١ ١٢,٦٦٣ ایتالران
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما