شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٢٩/٠٥/١٣٩٣ ساعت: ١٣:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
گواهی مدیریت کیفیت
ارز
سكه
(١١,٠٠٠) ٩٣٤,٥٠٠ يك بهار آزادي
(٥,٥٠٠) ٤٦٩,٥٠٠ نيم بهار آزادي
(١٠,٥٠٠) ٩٣٥,٥٠٠ طرح جديد
(٦,٠٠٠) ٢٥٦,٥٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
(١٥) ١,٢٨٠ هر اونس طلا
٠ ١٩ هر اونس نقره
٥١ ٢,٣٦٤ روي
٣٥ ٢,٠٦٠ آلومينيوم
١٥٤ ٧,٠٨٨ مس
٢٥ ٢٢,٤٢٥ قلع
١٩ ٢,٢٥٩ سرب
٧٥ ١٨,٦٢٥ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
 
تغييرات قيمت شركت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما