شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آخرين اطلاعات مربوط به
٠٨/١٢/١٣٩٥ ساعت: ١٤:٤٥
ورود اعضاء
ورود به سيستم
كاربرجديد
بازیابی رمز عبور
معاملات برخط
ارز
٥ ٢,٨٩٤ يكصد ين ژاپن
٠ ٨٦٤ ريال عربستان
٠ ٣,٢٤٠ دلار آمريكا
٠ ٤,٠٣٨ پوند
٠ ٣,٤٢٢ يورو
٠ ٨٨٢ درهم امارات
٠ ٢,٤٧٤ دلار كانادا
سكه
٩,٠٠٠ ١,١٨١,٠٠٠ يك بهار آزادي
١٨,٠٠٠ ٦٧٧,٠٠٠ نيم بهار آزادي
٨,١٠٠ ١,٢٠٨,١٠٠ طرح جديد
١٤,٠٠٠ ٣٨١,٠٠٠ ربع سكه
فلزات رنگين
٠ ١,٢٥٧ هر اونس طلا
٠ ١٨ هر اونس نقره
٠ ٢,٨٢٢ روي
٠ ١,٨٧٧ آلومينيوم
٠ ٥,٨٨١ مس
٠ ١٩,٢٥٠ قلع
٠ ٢,٢٣١ سرب
٠ ١٠,٦٨٠ نيكل
امكانات ويژه‌ي اعضا
  • تشكيل سبد سهام
  • ثبت و پي‌گيري درخواست
  • مرور گردش حساب
  • آگاهي از وضعيت سبد سهام
كل مالي صنعت اصلي فرعي
افزايش كاهش تقاضا عرضه
تغييرات:  (٢٨٨.٨) ارزش: ٧٧,٥٧٤.٧
تغييرات قيمت شركت
١٥.٤٣ ٨١٦ ٦,١٠٥ لوله و ماشين
١٢.٩٥ ١٤٥ ١,٢٦٥ شيميايي رنگين
١٢.٧ ٣٣٨ ٣,٠٠٠ سيمان خوزستان
١١.٣٧ ٨١٧ ٨,٠٠٠ دارو ابوريحان
١٠.٥٦ ١٨٥ ١,٩٣٧ بیمه سامان
١٠.٤٤ ١,٥٨١ ١٦,٧٢٤ سينا دارو(تقدم)
٦.٧٩ ٨٣ ١,٣٠٦ پتروشیمی زنجان
٥.٢٥ ١٠١ ٢,٠٢٤ سالمين
٥.٢٥ ١٧٣ ٣,٤٧٠ لاميران
٥.٢٤ ١٢١ ٢,٤٣٠ صنعتی صبانور
اخبار روزانه و تحليل ها اخبار
شرکت رايان هم افزا؛ نسخه ٢.٧.١ | تماس با ما | درباره ما